VP-2-4.1.3.1-16 Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével

Pályázat célja: Jelen felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

Keretösszeg: 22,5 milliárd Ft

A támogatott projektek várható száma: 350 db.

Támogatható tevékenységek:

A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése:
a) új üvegházak (üvegborítású növényházak) építése;
b) új, fóliaborítású, nagy légterű, blokkrendszerű növényházak (blokkfóliaházak) építése;
c) új, nagylégterű, egyhajós hideg hajtató fóliasátrak építése;
d) blokkrendszerű hideg hajtató fóliaházak építése;
e) telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése).

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
a) Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
(Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);
b) Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
(Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);
c) Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak világítási rendszerek korszerűsítése. (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.),
d) Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak technológiai korszerűsítése,
e) Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházakhoz kapcsolódóan temperált levegőjű létesítményeinek (válogató, csomagoló tér, terem, közlekedők, kiszolgáló terek (göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák)) technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése.

Új vagy meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

 • Geotermikus energia hasznosítása
 • Egyéb megújuló energia hasznosítása

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik

Termelői csoport, termelői szervezet abban az esetben is jogosult a támogatásra, amennyiben:

 • minden egyes tagja külön-külön megfelel a 4.1.1. pontban meghatározott jogosultsági feltételeknek

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

 • 2016. április 15.
 • 2016. július 31.
 • 2016. október 31.
 • 2017. január 31.
 • 2017. április 30.
 • 2017. július 31.
 • 2017. október 31.
 • 2018. március 6.

A támogatás mértéke, összege

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.
 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
 • Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

Feliratkozás a hírlevelünkre

Oldalak