GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium

Célja: A tudás intenzív és innovatív vállalkozások házon belüli, prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatás fejlesztésének támogatása, legalább az úgy nevezett MVP5 (minimum viable product) prototípus vagy demonstrációs fázis eléréséig, illetve esetenként azon túl, a piacra lépésig is.

Keretösszeg: 50 milliárd Ft

Megvalósítás helye: Konvergencia régió

Támogatás összege: 50 millió Ft –1.000 millió Ft
(A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az előző évi árbevétel összegét)

Támogatás intenzitása: 25-50% Kutatás-fejlesztési projekt, 80%-ig Ipari kutatásnál
50% Csekély összegű támogatás
25-70% Regionális beruházási támogatás
50% kutatási infrastruktúrához
15-50% eljárási innováció
50% Kkv-k vásáron való részvétele

Önerő: 10 %, regionális beruházási támogatással érintett költségnél 25%

Előleg: 75 %-ának, max. 450 millió Ft

Projektidőszak: 24 hónap

Támogatott projektek várható száma: 50-1.000 db

Pályázók köre:  mikro-, kis-, és középvállalkozás
nagyvállalat (1.KKV-val konzorciumban, 2.Önállóan, ha a támogatási kérelemben bemutatja, hogy a projekt eredményéből a KKV-k hogyan részesülnek)

min. 1 lezárt üzleti év
min. 1 fő az előző évi statisztikai létszám

Nem tartozhat az EVA hatálya alá!

Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető GT
Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Mo-on fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető GT fióktelepei!

Konzorcium is lehet, max. 3 együttműködővel

Támogatható költségek:

A) Kutatás-fejlesztési projekt (ÖNÁLLÓAN támogatható)

-személyi jellegű ráfordítások

-egyéb szakértői szolgáltatások

-egyéb költségek (anyagköltségek, közvetlenül a K+F tevékenységhez)

B) Csekély összegű (de minimis) támogatás

-projekt előkészítés

-projekt menedzsment

-kapcsolódó szolgáltatások

– rezsi költségek

C) Regionális beruházási támogatás (immateriális javak és a tárgyi eszközök)

-építési- és alap infrastruktúra fejlesztés

-új eszközök

-szellemi termékek felhasználásának joga, licencek

-aktivált szolgáltatások

D) Kutatási infrastruktúrához

-építési- és alap infrastruktúra fejlesztés

-új eszközök

-szellemi termékek felhasználásának joga, licencek

-aktivált szolgáltatások

E) Eljárási innovációhoz (ÖNÁLLÓAN támogatható), min. 300 millió Ft és max. 1000 millió Ft

-személyi jellegű ráfordítások (bér, járulékok), távmunkára nem

-egyéb szakértői szolgáltatások

A) Kkv-k vásárokon való részvételéhez, max 40 millió Ft

-Marketing költségek
-Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, és ehhez kötődő szolgáltatások
– bérleti díj (beépítetlen és beépített terület, kiállító helyiség)
– rezsi költségek

Beadási határidők2016. január 11-től  2017. november 2-ig

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

  • 2016. január 11.
  • 2016. április 25.
  • 2016. augusztus 29.
  • 2017. február 6.
  • 2017. november 2.

Fenntartási kötelezettség: 5 év, KKV-k-nál 3 év
· Új tudományos és/vagy műszaki eredmények, szellemi alkotások születnek.
· A projekt révén új K+F+I munkahelyek jönnek létre a vállalati szférában.
· A K+F+I tevékenység eredményéből (létrehozott prototípus, termék (beleértve az alkatrész és/vagy részegység), technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó árbevétele a projekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak utolsó két évéig bármely 2 egymást követő üzleti évben eléri a támogatási összeg legalább 30%-át.


Feliratkozás a hírlevelünkre

Oldalak