Egyéb, más ágazatba nem sorolható képesítések- Üzleti kommunikáció

Nyilvántartásba vételi száma: E-000555/2014/D001

A képzés elvégzésével a képzésen résztvevő többek között képes lesz önmaga jobb megismerésére, érzelmi rezonanciáinak pontosabb érzékelésére, kommunikációs korlátainak felismerésére és azok tudatos leépítésére; kommunikáció segítségével tudja értőn kezelni beszédpartnerei érzelmi megnyilvánulásait, indulatainak levezetését; tudja kontrollálni környezete befolyását viselkedésére, attól függetleníteni magát, a partnere és közte létrejövő érzelmi – hangulati feszültségeket könnyen feloldani. Elsajátítja az alapvető konfliktuskezelési technikákat, a reklamációk kezelésének megfelelő eszközeit, valamint a konfliktushelyzetek oldásának módozatait.

 

Családpedagógiai képzés

Nyilvántartásba vételi száma: E-000555/2014/D002

A program célja, hogy a résztvevő ismerje meg a családpedagógia fogalomrendszerével, ezen belül a család fogalmának definícióval, a családi szocializáció nevelői hatásaival,a család funkcióival és ezen funkciók szerkezete szerinti felosztásával. A képzésen résztvevő pedagógusok vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezők megismerik a családot, mint rendszert megtanulják értelmezni, megtanulják a családok szerkezeti és szervezeti egymásra épülést. A gyakorlatok segítségével a résztvevők különbséget tudnak tenni az egészséges és sérült családok között.

 

Gazdasági és igazgatási képesítések- Szervezetfejlesztési tréning

Nyilvántartásba vételi száma: E-000555/2014/D003

A tréning elvégzésével a résztvevő képes lesz napi munkáját hatékonyan és jól megszervezni, ismeri és tudja, hogy egy nap milyen operatív funkciókat kell ellátnia munkája során. Képes lesz ezt társaival hatékonyan kommunikálva megosztani és képes lesz bizonyos feladatokat delegálni és jól együttműködni munkatársaival. Hatékonyan fog tudni egy új projektet kezelni, amikor rendszereket kell bevezetni szervezet életébe, ezt jól és eredményesen tudja lemenedzselni. A képzés végére a résztvevő a gyakorlatba ültetve tudja mindezen ismereteket készség szinten elsajátítani.

 

Gazdasági és igazgatási képesítések- Vezetői Karrier Program

Nyilvántartásba vételi száma: E-000555/2014/D004

A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik vezetői pozícióban dolgoznak, vagy tervezik, hogy a közeljövőben vezetői állásban helyezkednek el. A program végére a résztvevő többek között megismeri a vezetés és a vezetői lét valós törvényszerűségeit, alapösszefüggések feltárásával felismeri a vezetői korlátokat, hibákat, valamint megismeri ezek tudatos megváltoztatásának mikéntjét. Megismeri a stratégia alkotás racionális modelljét, megvalósítási módját, megismerkedik a controlling értelmezésével, működésével, stratégiai célok alkotásának folyamatával, betekintést nyer az üzleti terv elkészítésébe, megismerkedik a munkatársi motiváció alapjaival, továbbá mintákat kap mindezek mindennapi, hatékony megvalósításához.

 

Informatikai kompetenciák fejlesztése-IKT-01 képzés

Nyilvántartásba vételi száma: E-000555/2014/D005

A képzés célja, hogy a résztvevő megtanulja az info és kommunikációs technológia (IKT) legfontosabb alapfogalmait és megismerje a személyi számítógép különböző részeit, azok funkcióit, mindemellett az internet adta lehetőségeket gyakorlatiasan tudja felhasználni. Tudásuk kiterjed a mindennapi életre, hivatalos ügyek intézésére az internet segítségével.

 

Első lépések a digitális világba – IKER 1. szintű képzés 

Nyilvántartásba vételi száma: E-000555/2014/D008

A képzési program átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

A program konkrét céljai:

 • A résztvevők képesek legyenek használni az infokommunikációs eszközük (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) működtetéséhez szükséges alapvető funkciókat.
 • Képesek legyenek hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni infokommunikációs eszközüket.
 • Képesek legyenek egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid szöveget szerkeszteni.
 • Képesek legyenek egyszerű mentési műveleteket végezni.
 • Képesek legyenek az interneten tájékozódni, könnyen hozzáférhető információkat megszerezni.
 • Képesek legyenek elektronikus levelezést bonyolítani az alapvető funkciók használatával.
 • Képesek legyenek az infokommunikációs eszközeik megismert funkcióit biztonságosan használni.

 

Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2. szintű képzés

Nyilvántartásba vételi száma: E-000555/2014/D009

A képzési programok átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

A program konkrét céljai:

 • A résztvevők képesek legyenek a képzés során használt eszközeik (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére, a legfontosabb beállítási lehetőségek használatára.
 • Képesek legyenek egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkeszteni.
 • Képesek legyenek az interneten tájékozódni, weblapok keresőit használva könnyen hozzáférhető információkat megszerezni.
 • Az interneten gyűjtött információkat fel tudják dolgozni, azokat konkrét problémák megoldására felhasználják.
 • Elektronikus levelezés során képesek legyenek csatolmányokat használni. Felismerve az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) képesek legyenek azokat egyszerű módon elhárítani.
 • Képesek legyenek közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem).
 • A képzés során használt eszközeiket képesek legyenek hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni.