Munkaszervezés? Időgazdálkodás? Gondolom, Önnek még nem adódott e két témában problémája. Vagy mégis?

Ha igen, hiszen jellemzően állandóan rohanunk, semmire nincs időnk – és bizony, például egy-egy projekt inkább viselkedik a bizonyos “állatorvosi lóként”, mint előre tervezett, kiválóan szervezett és hatékony, gazdaságos munkafolyamatként.

Olvassa át e két témában szervezhető képzéseinket, majd kérjen részletes ajánlatot.

Folyamatmenedzsment tréning

Cél: Minden szervezet számára kiemelten fontos, hogy rugalmasan és gyorsan alkalmazkodjon a piaci változásokhoz és kihívásokhoz. Az üzleti folyamatokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatásainkkal azt szeretnénk elősegíteni, hogy ügyfeleink felismerjék és eredményesen elvégezzék mindazokat a működés-fejlesztési feladatokat, amelyek közvetlen értéket teremtenek, és lehetővé teszik stratégiai céljaik elérését.

A tréningen az Önök cégére szabottan elemezzük a folyamataikat. Megvizsgáljuk a fő- majd a részfolyamatokat, később ezeket újra optimalizáljuk. A résztvevők megtanulnak folyamatokat kialakítani és kezelni. Ezekből folyamatleírásokat és folyamatábrákat tudnak készíteni. A tréningen a résztvevők a munkaköri leírásokat és a hozzájuk kapcsolódó folyamatokat is kezelni tudják a tréning végeztével.

Időgazdálkodás tréning

Célja:A résztvevőt hozzásegíteni idejének jobb kihasználásához és szervezéséhez. A tréning eredményeként jobban megismerheti saját időgazdálkodási szokásait, hatékonyabb idő-kihasználásra lesz képes, és jobban rangsorolja a feladatokat.
A tréning egy elemző szakasszal kezdődik, melynek során a résztvevővel közösen feltérképezzük az időbeosztását, és diagnosztizáljuk időgazdálkodási problémáit és időrabló tevékenységeit.

A program végére a résztvevők képesek lesznek

– felismerni saját időgazdálkodási szokásait;- ráismerni a hatékony időkihasználást hátráltató elemeket és eseményeket;
– arra, hogy áttekintse- és lebontsa céljait, rangsorolni feladatait;
– arra, hogy rövid és hosszú időterveket készítsenek, és ezeket összehangolják;
– olyan fogások használatára, amelyekkel ugyanannyi idő alatt sokkal több munkát végezhetnek el,a jobb időgazdálkodással csökkenteni stressz-szintjüket.

Munkaerő kiválasztási tréning

Célunk a képzéssel, hogy szervezetek számára egy olyan gyakorlat-orientált tréninget tartsunk, ahol minden résztvevő megismerkedhet a munkaerő kiválasztás lépéseivel. Növekszik a kiválasztás hatékonysága, ami révén azok a jelöltek lesznek munkatársaink, akikre a vállalkozás tartósan számíthat, és akik személyiségükben a jelenlegi csapathoz, képességeikben pedig az ellátandó feladathoz leginkább illeszkednek. Ezzel csökkenthető a fluktuáció és növelhető a szervezet teljesítménye.

Tematikánkból…

 • A hirdetési felületek megismerése, új lehetőségek feltárása.
 • Hirdetési profil kialakítása a cég számára.
 • Önéletrajzok ABC kategória szerinti szűrése.
 • Követelmény profil kialakítása.
 • Az interjúztatás alapszabályai.
 • Az interjúztatás jogi követelményei.
 • Tesztek és egyéb felmérések alkalmazása és eredményei
 • Munkaköri profilok kialakítása, stb…

Projektmenedzsment tréning

Célja: megismertetni és elmélyíteni a résztvevők projektkultúrával, projektmenedzsmenttel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudását – a résztvevő által vállalt projektszerepek tükrében.

Tematikánkból…

 • A projektmenedzsment alapfogalmai, életciklusai. A folyamat modellje: projekt- és menedzselési típusok; a projekt és környezetének összefüggésrendszere. Szervezeti összefüggések. Sikerkritériumok.
 • Projektek előkészítése: stakeholderek, menedzsment; célok definiálása, projekt hatókör meghatározása, menedzsment kérdések.
 • A projekttervezés módszerei és eszköztára: a projektműködés megtervezése (célokból feladatok, szerepek definiálása, kommunikáció, dokumentációs rend, stb.) idő és erőforrás tervezés (tárgyi, anyagi, humán), kockázatmenedzsment terv, felkészülés a változások kezelésére.
 • Projektek végrehajtása és zárása: monitoring és kontrolling, mérföldkövek.
 • Beszámoló rendszer működtetése, a kockázatmenedzsment folyamata; változáskezelés, külső-belső kommunikáció, információ-áramlás.
 • Csoportok kezelése sajátos team környezetben.

Tudásmenedzsment tréning

Eddig az információs társadalomban éltünk és tevékenykedtünk. A 21. században ez már megváltozott, hiszen míg eddig az információk megszerzése, rendszerezése volt a célja a vállalatoknak, ma a tudás megszerzése, központosítása és átadása az egyik legnagyobb kihívás a vállalkozásoknak.

A tréning végeztével a résztvevők képessé válnak cégükben tudástárakat létrehozni, információ egységeket kezelni. Az információkat megtanulják kezelni, továbbítani – a tudást pedig korszerű technikák segítségével átadni munkatársaiknak.

Vezetői tréning

Ha Ön vezető azért, ha nem, azért…

…van szüksége erre a képzésre.

Egyre gyakoribb, hogy vezetőket arról hallunk panaszkodni, hogy a dolgozók napról-napra kezelhetetlenebbek, hogy semmivel sem lehet őket motiválni, ösztönözni. Ők persze ezen nem is csodálkoznak, hiszen “ebben a gazdasági és társadalmi környezetben úgysem lehet semmit tenni” – mondják…

Mi nem értünk egyet ezzel. Bár tény, hogy nehezebb a motiváció manapság, ám most is lehetséges – az emberek ugyanis ugyanúgy “működnek”, mint korábban. A piaci és társadalmi környezett változott. A megoldások és azok hétköznapi használatára hoztuk létre és javasoljuk ügyfeleink (elsősorban alsó,- és középvezetői) számára a “Hatékony vezetés” című tréningünket.

A tréning elsődleges feladata (és haszna is egyben), hogy tudatosabbá tegye a vezetést. Gyakorlati példákon keresztül foglalkozunk például a vezetők mindennapi feladataival. Sorra vesszük, hogy a gyakorlatban milyen vezetői stílusokat érdemes alkalmazni különböző helyzetekben.

Megtanítjuk a vezetőket arra, hogy hogyan adjanak úgy visszajelzést beosztottjaiknak, hogy az hosszútávon is jobb teljesítményre sarkallja őket. Átvesszük azokat az eszközöket, amelyek segítségével szűkös anyagi lehetőségek esetén is hosszú távon vagyunk képesek motiválni beosztottjainkat.

A tréningen számos esettanulmányt dolgozunk fel, feladatokat oldunk meg egyénileg és közösen egyaránt, valamint a mindennapi munkából vett szerepgyakorlaton keresztül tesszük “élővé”, a mindennapokban könnyen alkalmazhatóvá a tanultakat.

Fontos célunk, hogy a résztvevők tudatos vezetővé váljanak, és hogy megtanulják hosszú távon motiválni az alkalmazottaikat.

Tréningjeinket közép- és felső vezetők számára különböző módon állítjuk össze, igénybe vehetők tréning és coaching jelleggel, ezek vegyítésével, egyénileg és csoportos formában egyaránt.