Célja: Feltárni azokat az érzelmi akadályokat, amelyek rejtetten akadályozzák egyes képességeink kifejlődését, korlátozzák a személyiséget a mindennapi és az üzleti életben. A tréning megoldásokat nyújt ezek leépítésére, gyengítésére.

Segítséget nyújt a személyiségnek abban, hogy megtalálja belső, eddig rejtett tartalékait. Megtanít arra, hogy hogyan lehet stabil érzelmi tónusra és gyors döntési képességre szert tenni minden helyzetben. Megtanít a szükségletek mentén történő, erőszakmentes kommunikáció alapjaira. A továbbiakban stabilabb, határozottabb habitust, nyíltabb, lehetőségekben jóval gazdagabb életet tesz lehetővé.