Bonyolultnak tűnik az ábra? Vagy túl egyszerűnek?

Ahogy a kommunikáció is lehet nagyon egyszerű vagy nagyon nehéz. Vajon mitől függ, hogy éppen melyik valósul meg? A személytől, akivel kommunikálunk? Vagy a helyzettől? Mindkettő lehetséges. manapság a szó elcsépelt, mondják sokan – ami igaz, ám sajnos a kommunikációt még mindig nagyon sokan nem értik. Nem értik, miért kiabál a főnök, nem értik, miért válunk félénkké, ha egy állásinterjún ülünk szemben a bizottsággal. Vagy nem tudunk mit kezdeni a helyzettel, vagy utólag jövünk rá, hogy kezelhettük volna máshogyan is.

Hogy pontosan hogyan kezeljük ezeket a helyzeteket és ha van recept a kiváló kommunikációra, pontosan mik a hozzávalók és milyen mennyiségben – mindezekre adnak választ kommunikációs képzéseink.

Képzéseink célja minden esetben az erőszakmentes és hatékony kommunikáció megélése a magán- és az üzleti szférában egyaránt.

Cégek esetében cél a szervezeti szintű kiváló kommunikáció, hiszen enélkül csak félreértések sorozata lehet a munkavégzés, ami jócskán levon annak hatékonyságából. Így a céges tréningek esetében az elsődleges cél a belső kommunikációs vonalak letisztázása. Vagyis kinek kell kivel és pontosan milyen módon, formában rendszeresen kapcsolatot tartani – ezen adottságokhoz igazítva építjük fel a tréninget, hogy a lehető leghatékonyabb legyen a kapcsolattartás. Jó esetben mindezt megelőzi egy munkafolyamat felmérés és optimalizálás is.

Szolgáltató cégek esetében mindez kiegészül az ügyfél-kommunikáció bizonyos szegmenseivel, termelő cégeknél pedig nagyobb hangsúly kerül a felső vezetés és a termelésben részt vevők közötti kommunikáció zökkenőmentessé tételére, a nagyobb egyetértésért és jobb megértésért.

Kommunikációs tréningjeink között találhatóak alap-, ügyfél-, asszertív és szakértői kommunikációs tréningek egyaránt, alább csupán általános képzéseinkről olvashat, személyre szabott képzésekhez kérje részletes ajánlatunkat.

Asszertív kommunikáció tréning

NLP alapú kommunikációs tréning

NLP: Neuro-Lingvisztikus Programozás

Célja az emberi kommunikáció működésének megértése és a tudás felhasználása úgy, hogy az pozitív változásokat és hathatós személyes fejlődést eredményezzen.

Az NLP, mint alkalmazott tudomány a lingvisztika, a pszichológia, a pszichofiziológia és a kibernetika eredményeinek célszerű ötvözésével hatékonyan használható és jól bevált módszereket nyújt felhasználójának. Gyakorlott alkalmazói számára speciális eljárások, technikák használatát teszi lehetővé a problémamegoldó gondolkodásban, a meggyőző közlésben, a szuggesztív fellépésben és a kívánt belső állapotok megteremtésében.

Az 1970-es években a Santa Cruzi Egyetemen olyan kutatás indult, amely a következő kérdésre keresett választ: Hogyan lehetséges az, hogy noha minden ember két agyféltekével születik, ugyanolyan hosszú idegpályája van, hasonló fizikai adottságokkal rendelkezik, mégis az egyik ember sikeres, gazdag, egészséges, a másik ember szegény, beteg, boldogtalan lesz?

A kutatás során a legsikeresebb emberek működését vizsgálták, először a gyógyítóknál, később pedig az üzleti életben. A megfigyeléseket számítógéppel, faktoranalízissel és egyéb módszerekkel elemezték. Olyan egyezőségeket találtak, amelyek a hivatásukban kiváló emberek mindegyikénél megjelentek. Ezek az emberek például nagyon gyorsan tudták leolvasni mások aktuális belső állapotait, gyorsan tudtak bizalmat kelteni önmaguk iránt, bizonyos jelekből azonnal felismerték a hazugságot vagy füllentéseket, olyan benyomást tudtak kelteni a partnereikben, ami miatt felejthetetlenné váltak mások számára. Ezeket a viselkedési mintákat sajátítják el a résztvevők a tréningen.

Tréningünkön olyan NLP-s technikákkal ismerkedhetnek meg a résztvevők, melynek révén hatékonyabban kommunikálnak úgy, hogy a verbálisan és non-verbálisan jelek összhangban vannak.

Megismerik a követés és vezetés elvét, melynek révén könnyen irányíthatnak egy tárgyalást úgy, hogy azt a másik fél nem is érzékeli. Feltárják személyiségük belső gátjait és erőforrásokká alakítják azokat.

Stressz és konfliktuskezelési tréning

Életbevágó a konfliktuskezelés annak, aki projekteket menedzsel, aki a vevői kapcsolattartásban dolgozik vagy gyakran kerül kapcsolatba a partnerekkel. Az ilyen munkakörökbe törvényszerűen “kódolódik” temérdek konfliktus. A konfliktust nem megszüntetni, hanem kezelni kell – ahogy a stressztől sem „menekülhetünk” meg örökre, nem is szükséges.

A konfliktuskezelő tréning segítséget nyújt a következő készségek és ismeretek (kompetenciák) elsajátításában:

– bizonyos, szükségtelen konfliktusokat eleve megelőzni,

– olvasni a “jeleket”, megfejteni a másik fél metakommunikációját, és azonosítania másik fél úgynevezett „én-állapotát”,

– szélesíteni saját konfliktuskezelő „repertoárjukat”,

– megoldani krónikusan elhúzódó problémákat,

– levezetni kemény tárgyalásokat kevesebb stressz mellett.

 

Tárgyalástechnika tréning

A képzés olyan szakembereknek javasolt, akik gyakran kerülnek tárgyalási helyzetbe, akik szeretnék eddigi stílusukat további eszközökkel bővíteni és erősségeikre tudatosabban támaszkodni.

A résztvevők felépítik és begyakorolják alapvető tárgyalástechnikai eszköztárukat. Megtanulják partnereik igényeit úgy kiszolgálni, hogy közben saját érdekeiket is érvényesítik, így mindkét fél számára előnyös és tartós üzleti kapcsolatot alakítanak ki. Eszközöket kapnak nehéz helyzetek, partnerek kezeléséhez, gyakorolják a tanultak alkalmazását.

A program végére a résztvevők megismerik

– a különböző tárgyalástípusok sajátosságait,

– a tárgyalás lépéseit: felkészülés, kapcsolatfelvétel, álláspontok ismertetése, érdekfeltárás, megoldáskeresés, megállapodás, összefoglalás,

– viselkedést a tárgyaláson, annak folyamatát és dinamikáját,

– stratégiai és taktikai lépéseket,

– az egyetemes tárgyalási törvényeket és hogyan tudják azokat azonnal alkalmazni.

 

Ügyfél-kommunikációs tréning

Tréningünk nem kifejezetten a klasszikus ügyfélszolgálaton dolgozóknak szól. Ügyfél alatt ugyanis értjük a vevőeket, sőt, belső ügyfeleinket – vagyis munkatársainkat is. A tréning alapvető segítséget nyújt az emberi kapcsolatok javításához.

 

A program végére a résztvevők képesek lesznek

-megoldani olyan problémákat is, amelyekkel hosszú ideje nem boldogultak (mindig a személyes tapasztalatokat dolgozzuk fel tréningjeinken),

-az ügyfélszolgálat bármely területén (internet, személyes, telefonos, írásos) megkeresni a legjobb megoldást ahhoz, az Ön ügyfelei ne csak elégedettek legyenek,

-kezelni a problémás ügyfeleket, vevőket,

-kezelni saját hangulataikat,

-magabiztosan és határozottan viselkedni,

-szorongás nélkül segítséget, szívességet kérni,

-meghallgatni más kérését,

-szorongás nélkül visszautasítani az olyan kérést, amit nem akar vagy nem tud teljesíteni,

-saját cselekvési tervet összeállítani saját kommunikációjuk javítása érdekében.

-bizonyos, szükségtelen konfliktusokat eleve megelőzni,

-olvasni a “jeleket”, megfejteni a másik fél metakommunikációját, és azonosítani a másik fél úgynevezett „én-állapotát”,

-szélesíteni saját konfliktuskezelő „repertoárjukat”,

-megoldani krónikusan elhúzódó problémákat,

-levezetni kemény tárgyalásokat kevesebb stressz mellett.