Küldetésnyilatkozatunk

A Training Center Kft. célja a képzési szolgáltatást megrendelők minőségi igényeinek magas színvonalú kielégítése a vállalt határidőre történő pontos teljesítéssel. Képzési kínálatunkat folyamatosan bővítjük a partneri igényeknek megfelelően. Szolgáltatásainkkal kapcsolatos követelményekben a Megrendelő a mértékadó, Megrendelőink egyedi kívánságait igyekszünk maradéktalanul figyelembe venni. Szolgáltatásaink minőségét folyamatosan fejlesztjük partnereink elégedettségének és cégünk hatékony működésének eléréséhez.

A képzési célok megvalósítását szolgáló elképzelések, a működés alapelvei, szervezeti kultúra

Színvonalas tájékoztatással, minőségi szervezési munkával, igényes infrastrukturális feltételekkel alapozzuk meg a  szakmai munkát.

A tudás és képességek fejlesztéséhez szakértő oktatói gárdát vonultatunk fel.

Minden munkát helyesen, a folyamatleírásoknak megfelelően végzünk. Ez nem csak a minőséget javítja, hanem a költségeket csökkenti. A minőség növeli a gazdaságosságot.

Munkatársaink teljesítményének megítélésében a végzett munka minősége döntő szerepet kap. Cégünk minden munkatársa – saját feladatkörében – hozzájárul minőségi céljaink eléréséhez, ezért minden dolgozó kötelezettsége, hogy kifogástalan munkát végezzen.

Szolgáltatásaink minősége függ alvállalkozóink szolgáltatásainak minőségétől is. Alvállalkozóinktól szintén kifogástalan minőséget kérünk.

A cél mindig a „Nulla hiba” vagy „100% hibátlan”. Nem csak magát a hibát, hanem a hiba okát is meg kell szüntetni. A hiba megelőzése fontosabb a hiba megszüntetésénél. A hibák megelőzésére és megszüntetésére megfelelő eljárásokat vezettünk be.

Működésünk csak akkor lehet eredményes a felnőttképzés területén, ha messzemenőkig figyelembe vesszük a képzésben részt vevők, a munkáltatók, a munkatársak és az oktatók igényeit.

Ennek érdekében

  • Kapcsolatot tartunk munkáltatókkal.
  • Az előzetes tudásszint felmérésen, a képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás szolgáltatásokon, a színvonalas képzésen túl különleges, pszichológiai mérésekkel is segítjük a képzéseinkbe bekapcsolódó résztvevőket.
  • A Megrendelők, képzésben részt vevők, oktatók, munkatársak elégedettségét folyamatosan mérjük, velük állandó kommunikációs kapcsolatban állunk.

Az intézmény elkötelezettsége a szakmai követelmények teljesítése, a minőségirányítási rendszer, valamint a szakmai munka eredményességének folyamatos fejlesztése iránt

Oktatóink, munkatársaink szakmai tudására, felkészültségére támaszkodunk képzési programjaink fejlesztése során.

A képzési és értékelési folyamatot a jogszabályi előírások szigorú figyelembevételével, a képzések szakmai tartalmát alapvetően meghatározó képzési programjainkban és a működési folyamatainkat szabályozó minőségirányítási rendszerünkben megfogalmazottak szerint végezzük, a folyamatot teljes mértékben ellenőrzés alatt tartjuk, nem megfelelőség esetén beavatkozunk.

Szabályozott és ellenőrizhető, dokumentálható keretek között biztosítjuk az állandó fejlődést, a szakmai munka színvonalának emelését, hatékonyságának fokozását, partnereink elégedettségének növelését.

Dátum: 2014. DECEMBER 1.

Zseltvay Gabriella