TÁJÉKOZTATÓ A FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

 

Felnőttképzési szolgáltatás megnevezése A szolgáltatás célja Díja

Előzetes tudásszint felmérés

A választott képzésbe való bekapcsolódáshoz a bemeneti kompetenciák meglétének vizsgálata, vagy a képzés bizonyos óráinak, moduljainak látogatása alóli felmentés, mivel a résztvevő már rendelkezik a képzés során elsajátítandó ismeretek, kompetenciák egy részével. Ingyenes

Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

Szóbeli konzultáció keretében a szolgáltatás az érdeklődő számára meghatározza azokat a képzési irányokat, illetve konkrét képzési formákat, vagy képzési programokat az intézmény képzési kínálatából, amelyek elvégzése elősegítheti az érdeklődő karriercéljainak megvalósítását.

Ingyenes

Egyéb felnőttképzési szolgáltatás (Tesztelés) – Érzelmi-Életerő Topográfia teszt (ÉÉT)

Célja megmutatni a kitöltő érzelmi rezonanciáit. Rávilágítani az érzelmi háztartás azon pontjaira, amelyek energiavesztést okoznak a mindennapjaiban. Segítséget nyújt annak meghatározásához, hogy mely pontokon célszerű az egyénnek váltania. Megmutatja azt is, hogy egy adott személy hogyan reagál bizonyos helyzetekre. Mindenkinek teljesen egyéni rajzolatú az Érzelmi-Életerő Topográfia grafikonja.Az érzelmek ráadásul kihatással vannak életerőnkre, az élet-energiára, és meghatározzák a kitöltő másokhoz való viszonyát, kommunikációját, az önmagáról alkotott képét.

Tesztünk kiválóan alkalmas a kiválasztási folyamatba illesztve megmutatni, hogy a jelentkező milyen érzelmekre rezonál leginkább – ebből a jellemző viselkedésminták is kiderülnek, vagyis az, amennyire illeszkedik a jelölt szervezeti kultúránkba.

Ingyenes